Управление на доставчиците в Китай

Все още ли се притеснявате от тези проблеми на китайските доставчици?

Supplier management in China

Изберете технологията Anbotek, 5 предимства, за да премахнете проблемите

01. Обучение: предоставя на доставчиците целеви регулаторни изисквания на продуктите за различни страни.

02. Управление на материалите: Формулирайте стандарти за доставка на материали и контролирайте материалните източници.

03. Пробна проверка на готови продукти: проверка на проби от готови продукти, навременна обратна връзка и третиране на открити проблеми с качеството.

04. Подобрение: предоставяне на предложения за подобрение на дизайна на продукта.

05. Приемане: приемането се извършва в съответствие с изискванията за възлагане на клиента.