Japan TELECOM Cert

кратко въведение

Законът за радиото изисква одобрение на модела (т.е. сертифициране на техническо съответствие) на определено радиооборудване. Сертифицирането е задължително и сертифициращият орган е регистриран сертифициращ орган, признат от MIC в определената зона за радиооборудване. TELEC (Телеком инженерен център) е основният регистриран сертифициращ орган за сертифициране на съответствието на радио оборудване в Япония.

telecom