Сертификат за RoHS на Европейския съюз

кратко въведение

RoHS е задължителен стандарт, определен от законодателството на Европейския съюз и пълното му заглавие е директивата за опасните вещества, ограничаваща употребата на определени опасни вещества в електрическо и електронно оборудване. Стандартът се прилага официално от 1 юли 2006 г. Той се използва главно за регулират стандартите за материали и процеси на електрически и електронни продукти, за да ги направят по-благоприятни за човешкото здраве и опазването на околната среда. Стандартът има за цел да премахне оловото, живака, кадмия, шестовалентния хром, полибромирани бифенили и полибромирани дифенилови етери от електрически и електронни продукти.

core_icons8

<a href = ''> 客服 a>
<a href = 'https: //en.live800.com'> чат на живо a>